6-Day Silent Meditation Retreat

Danish version below.

EN  
? 9 SPOTS ONLY
You can register here https://forms.gle/fLBFNJbDe2jLadhT6
.
.
✨ DESCRIPTION
We invite you to a 6 – Day Silent Retreat that will help you deepen and strengthen your meditation and yoga practice and give you a unique experience of living the yogic lifestyle. This six day format provides the best opportunity to really understand what meditation is about and take it to a deep level in the shortest possible time.
.
✨ Why Silence?
Observing silence has many benefits. Energy which would normally be expended in speaking is preserved – one feels refreshed – faculties such as observation and insight gain more power and sharpness. Speaking agitates the mind. In silence the mind naturally becomes quiet and meditation improves.
.
✨ Conditions for Participation
This is a challenging program – on top of the silence there are several hours of meditation each day along with chanting and twice daily yoga classes. It is not suited for people who are feeling fragile, suffering from depression or other psychic issues (a more gradual or gentle program would be better). This program is designed for people who are ready to embrace a challenge and put some serious effort to learning and practicing meditation. Prior experience in meditation will be helpful but is not compulsory.
.
✨ About the Program
There will be 4 hours of meditation, 2 hours of chanting and 2 hours of yoga practice every day. If you are new to meditation then the early rising and long meditation sessions will be a challenge but also an opportunity to reach inner depths never experienced before. Meditation guidance will be given by teachers with years of meditation experience and there will be opportunities for personal consultations on a daily basis if desired.
.
✨ Why chanting?
In this practice we use a dynamic form of chanting which combines mantra and a simple step and posture from classical Indian dance. This has several benefits: First, it helps achieve a concentrated mind by keeping the mind, voice and body engaged in a rhythmic process; Second, it provides relief from sitting while still continuing a valid form of meditation; Third, the postures of Indian classical dance open the heart and create a light happy feeling which is helpful for meditation. Finally, it calms our physical and emotional energies by engaging them rather than suppressing them. It is a very helpful and enjoyable practice though it takes a day or two to get used to it.
.
✨ What to Expect
If you are not used to getting up early it will take a couple of days to get used to it (we suggest getting up early for a few days before you come). During these first two days everything else is also new – the meditation, the chanting and the long hours of sitting (you may use a chair if you need to). So the first two days are the most difficult. After that you will become more adapted to the schedule and you will gradually start to get more enjoyment from the meditation and the chanting. By the end of the retreat you should be getting significant results from both. So be prepared to face a lot of difficulties in the first few days and be determined to hold out until you start to get used to the routine and the practices. It will be well worth the difficulty. The twice daily yoga asana classes will help you relax and tune your body and mind which will also help you to better handle the routine and the meditation.
.
✨ Corona precautions
We request you to take the corona test before coming to the Retreat. Ananda Gaorii is a community of 30 people living together and according to the corona restrictions, we are allowed to host up to 9 people. Please make sure to book your appointment and get the result before coming to the retreat.
.
✨ You don’t have to wear a mask while eating, during workshops, yoga and meditation (sitting positions) but we will ask you to have it while moving around the house (standing positions). Social distancing (1 m) is also part of the rules we need to obey. We want to make sure that everyone feels safe and we can enjoy the retreat without extra worries. Thanks for understanding and cooperation.
.
✨ Accommodation
We have separate dormitories/private rooms for men and women.
.
✨ Food
Breakfast, lunch and dinner are prepared according to the yogic vegetarian diet (which emphasises food which is good for the body and calming for the mind).
.
✨ Cost:
Normal – 2300 DKK
Student/Unemployed – 1900 DKK
.
✨ Payment:
MobilePay: 10373, (please note that we kindly ask you to write “Six Day Silent Retreat” and your name, when you make the payment)
PayPal:
Bank Transfer (Please specify “Silent Retreat”):
Account Information
Bank: Jyske Bank
Account name: Ananda Marga DK Kurser/Courses.
Account No.: 5018-0001348611
Swift/Bic: JYBADKKK
IBAN: DK2350180001348611
Reg. No. 5018. Konto No. 0001348611
.
✨ Cancellation policy:
If you’ve paid but want to cancel your participation
Over 2 weeks before – 100% payback
More than 1 week but less than 2 weeks – 80 % payback
Less than 1 week – 50% payback
.
✨ Registration:
After you have paid please fill out the registration form and let us know if you have any special dietary needs.
Link to online registration form: https://forms.gle/fLBFNJbDe2jLadhT6
.
✨ What to bring
Be sure to bring an ALARM clock cause you won’t have a mobile phone by your side to wake up early. Take also warm clothes, warm socks, indoor slippers, sleeping bag, bed sheets, yoga mat (if you have one).
.
✨ Participants will be asked to surrender all electronic devices including computers, phones and tablets at the start of the program. These will be returned after the closing circle on Sunday.
.
✨ Address
Ananda Gaorii Ashram, Farm and Learning Center, Holbækvej 56, 4560 Vig. For those coming by public transport please buy a ticket to Vig and change to the bus or train at Holbæk (the Vig ticket is valid on both the bus and the train). Once in Vig call Dada on 71881273 and we can pick you up at the station.
.
.
✨ For more information:
Email:
Phone: +45 50 27 41 37
Website: http://www.anandagaorii.dk/   

.

.

.

DANSK. KUN 9 PLADSER TILGÆNGELIGE

Du kan tilmelde dig her: https://forms.gle/fLBFNJbDe2jLadhT6 

.
⭐️ BESKRIVELSE

Vi inviterer dig til et 6 – dages stilhedsretreat, der vil hjælpe dig med at styrke og gå dybere i din meditation og yogapraksis og give dig en unik oplevelse af den yogiske livsstil. Dette seks-dages arrangement giver den bedste mulighed for virkelig at forstå, hvad meditation handler om og hvordan man kan gå dybt ind i sig selv på kortest mulig tid.

⭐️ Hvorfor stilhed?

At være i stilhed har mange fordele. Energi, der normalt ville blive brugt ved at tale, bibeholdes – man føler sig forfrisket – evner som aktiv iagttagelse og opfattelse får mere styrke og skarphed. Tale agiterer sindet. I stilhed bliver sindet naturligvis stille og ens meditation forbedres.

⭐️ Betingelser for deltagelse

Dette er et udfordrende program – udover selve ​​stilheden er der flere timers meditation hver dag sammen med sang og yogakurser to gange dagligt. Det er ikke velegnet til dem, der føler sig skrøbelige, lider af depression eller andre psykiske problemer (et mere gradvist eller mildt program ville være bedre). Dette program er designet til dem, der er klar til at tage en udfordring og lægge en seriøs indsats for at lære og praktisere meditation. Tidligere erfaring med meditation vil være nyttigt, men er ikke et krav.

⭐️ Om programmet

Der vil være 4 timers meditation, 2 timers sang og 2 timers yogaøvelse hver dag. Hvis du er ny til meditation, vil de tidlige og lange meditationssessioner garanteret være en udfordring, men også en unik mulighed for at nå indre dybder som du aldrig har oplevet før. Meditationsvejledning vil blive givet af undervisere med mange års meditationserfaring, og der vil være mulighed for personlig konsultation dagligt hvis det ønskes.


⭐️ Why chanting?

I denne praksis bruger vi en dynamisk form for sang, der kombinerer et mantra og en simpel dansebevægelse og kropsholdning fra klassisk indisk dans. Dette har flere fordele: For det første hjælper det med at opnå et koncentreret sind ved at holde sind, stemme og krop engageret i en rytmisk proces; For det andet giver det adspredelse fra at sidde, mens man stadig fortsætter en bevægelig form for meditation; For det tredje er kropsholdningerne designet til at åbne hjertet og skabe en lys, let og glad følelse, som er meget gavnlig til meditation. Til sidst har chanting en beroligende effekt på vores kropslige og følelsesmæssige energier ved at holde dem beskæftiget i stedet for at undertrykke dem. Det er en meget nyttig og behagelig praksis, selvom det tager en dag eller to at vænne sig til det.


⭐️ Hvad kan man forvente?

Hvis du ikke er vant til at stå tidligt op, tager det et par dage at vænne sig til det (vi foreslår, at du står tidligt op et par dage før du kommer for tilvænnelse). I løbet af de første to dage er alt andet også nyt – meditationen, chantingen og de lange siddende meditationer (du kan bruge en stol, hvis du har brug for det). De to første dage er de sværeste. Derefter bliver du mere tilpasset til tidsplanen og rutinen, og du vil gradvist begynde at få mere glæde af meditationen og chantingen. Ved afslutningen af ​​retreatet vil du opleve betydelige resultater fra begge. Så vær forberedt på at møde mange vanskeligheder i de første par dage, og vær fast besluttet på at holde ud, indtil du begynder at vænne dig til rutinen og praksiserne. Det vil være al besværet værd. De to gange daglige yoga asana-undervisninger hjælper dig med at slappe af og berolige din krop og sind, hvilket også hjælper dig med bedre at håndtere rutinen og meditationen.


⭐️ COVID-19 forholdsregler

Vi beder dig om at tage COVID-19-testen før du kommer til retreatet. Ananda Gaorii er et bofællesskab på 30 mennesker der bor sammen, og i henhold til COVID-19-restriktionerne har vi lov til at være vært for op til 9 personer. Sørg for at booke din test og få resultatet, inden du kommer.

Du behøver ikke at bære en maske mens du spiser, under workshops, yoga og meditation (siddestillinger), men vi vil bede dig om at have den på, mens du bevæger dig rundt i huset (stående stillinger). En social-afstand (1 m) er også en del af de regler, vi skal overholde. Vi ønsker at sikre, at alle føler sig trygge, og at vi kan nyde retreatet uden ekstra bekymringer. Tak for din forståelse og samarbejde.

⭐️ Logi

Vi har separate sovesale / private værelser til mænd og kvinder.

⭐️ Mad

Morgenmad, frokost og middag tilberedes i henhold til den yogiske vegetariske diæt (som promoverer mad, der er godt for kroppen og beroligende for sindet).

⭐️ Pris

Normal – 2300 DKK

Studerende / ledige – 1900 kr.

⭐️ Betaling

MobilePay: 10373, (venligst skriv som note: “Six Day Silent Retreat” og dit navn, når du foretager betalingen)

PayPal:

Bankoverførsel (angiv “Silent Retreat”):

Kontooplysninger

Bank: Jyske Bank

Kontonavn: Ananda Marga DK Kurser / Kurser.

Kontonr .: 5018-0001348611

Swift / Bic: JYBADKKK

IBAN: DK2350180001348611

Reg. Nr. 5018. Konto nr. 0001348611

⭐️ Afbestilling:

Hvis du allerede har betalt, men ønsker at annullere din deltagelse

Over 2 uger før: 100% tilbagebetaling

Mere end 1 uge, men mindre end 2 uger: 80% tilbagebetaling

Mindre end 1 uge: 50% tilbagebetaling

⭐️ Registrering:

Når du har betalt, skal du udfylde tilmeldingsformularen og fortælle os, hvis du har specielle diætbehov.

Link til online tilmeldingsformular: https://forms.gle/fLBFNJbDe2jLadhT6

⭐️ Hvad skal man medbringe?

Sørg for at medbringe et ALARM-ur, fordi du ikke vil have en mobiltelefon ved din side til at vågne op tidligt. Tag også varmt tøj, varme sokker, indendørs hjemmesko, sovepose, lagner, yogamåtte (hvis du har en)..

 Deltagerne bliver bedt om at aflevere alle elektroniske enheder inklusiv computere, telefoner og tablets i starten af ​​programmet. Disse returneres efter closing-cirkel søndag.

⭐️ Adresse

Ananda Gaorii Ashram, Farm and Learning Center,
Holbækvej 56, 4560 Vig.
For dem, der kommer med offentlig transport, skal du købe en billet til Vig og skifte til bus eller tog ved Holbæk (Vig-billetten gælder både i bussen og toget). Når du er i Vig, skal du ringe til Dada på 71881273, så kan vi hente dig på stationen.

.

⭐️ For mere information:

E-mail:

Telefon: +45 50 27 41 37

Website: http://www.anandagaorii.dk/